Fogadalmat tettek a cserkészek

Nyomtatás
2018. május 22. kedd, 07:29
Írta: Iochom István   
Kategória: Közélet
 

A többéves hagyományhoz híven a kézdivásárhelyi 34. számú Gábor Áron Cserkészcsapat pünkösdvasárnap délelőtt a Gábor Áron téren nagyszámú szülő, nagyszülő és meghívott jelenlété­ben tartotta meg fogadalomtételét, valamint a Háromszék körzet fogadalomújítását. Az ágyúöntő hős szobránál az előző évekhez viszonyítva rekordszámú, közel háromszáz zöld inges cserkészjelölt, cserkész, rover és öregcserkész tett fogadalmat, illetve újította meg egykori ígéretét. A házigazdák mellett Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Kézdiszentlélekről, Gelencéről, Bereckből és Zaboláról érkeztek cserkészek. A megfelelő zenei aláfestést a Gyergyai Barna zenetanár által vezényelt Tanulók Klubja fúvószenekara biztosította. A cserkészrajok idén először az udvarterekből kürtszóra, énekelve vonultak a főtérre.

A szerző felvételeA jelentéstételt követően elhangzott a cserkészinduló, majd Kerekes László, a Boldog Özséb-templom plébánosa, a cserkészcsapat vezetője köszöntötte a megjelenteket, Isten áldását kérte a cserkészekre, és együtt imádkozott velük. Ezt követően felkérte Bálint Lajos Ló­rántot, a Romániai Magyar Cserkészszövetség elnökét, hogy buzdítsa, bátorítsa a cserkészeket. Az elnök meleg szavakkal köszöntötte a nagyszámú cserkészt, és azt kívánta számukra, hogy az az életút, amelyet ezen a napon elkezdenek, életük során kísérje el őket, és legyenek büszkék arra, hogy romániai magyar cserkészek lehetnek, mindig büszkén viseljék a nyakkendőt és egyenruhát, tiszteljék azt a tíz törvényt, amelyeket az alapító hátrahagyott, és amelyek alapján a cserkészeknek élniük kell. Az elnök rövid beszédét a „legyetek büszkék és vállaljátok a jó munkát” szavakkal zárta.

A két kiscserkésztörvény elhangzása után a cserkészinduló akkordjaira átadták a nyakkendőket a fogadalmat tett kiscserkészeknek. „Fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, nemzetemnek, hazámnak és embertársaimnak tartozom” – fogadták meg.

Ezt követően a cserkészek és roverek újították meg fogadalmukat és mondták el közösen a tíz cserkésztörvényt. Ezután felolvasták Robert Baden-Powel (Bi-Pi), a cserkészet megalapítója 1941-ben írt utolsó üzenetét, majd Háromszék körzet fogadalom­újítására került sor, amelyet Székely István, a körzet csapatvezetője vezényelt le. Himnuszaink eléneklését, valamint a drónos csoportkép elkészítését követően a cserkészek és hozzátartozóik – élükön a fúvósokkal – vissza­mentek a Boldog Özséb-templomba, ahol a szentmise után Kerekes László plébános megszentelte azt az emlékkeresztet, amelynek hátsó oldalán a cserkészjel látható. Az ünnepség szeretetvendégséggel és „kincskereséssel” fejeződött be.

Háromszék Napilap (www.3szek.ro)