Kiadó még nincs

Nyomtatás
2018. május 16. szerda, 07:09
Írta: Fekete Réka   
Kategória: Közélet
 

Egy kézdivásárhelyi tankönyvíró csapat négy magyar nyelvi kommunikáció tankönyvvel, egy sepsiszentgyörgyi tanár pedig két unitárius vallástankönyvvel nyert a márciusban meghirdetett országos tankönyvpályázaton. Az országos értékelő és vizsgáztató központ által jóváhagyott tankönyvek immár csak arra várnak, kiadót találjon az oktatási minisztérium, és kezdjék nyomtatni a kiadványokat.

Mesehősök farsangja – a harmadikos nyertes tankönyv szerintAz első osztályos magyar anyanyelvi tankönyv négyéves érvényességi ideje lejárt, a szaktárca ezért hirdetett pályázatot ebből a tárgyból, a másodikost még használhatják a diákok, és mivel harmadikost és negyedikest az új tanterv bevezetése óta nem adtak ki, a hiányt szóban forgó pályázattal pótolják. Az első osztályosok számára írt tankönyvvel Kisgyörgy Katalin, Kerekes Izabella, Kocsis Annamária és Vollancs Szidónia csapata nyert, a harmadik osztályban a Bartalis Irma, Bartók Emília, Dragomér Katalin és Kocsis Annamária által összeállított tankönyv érte el a legmagasabb pontszámot, a negyedik osztály számára két tankönyvvel jelentkeztek a háromszéki tankönyvírók, és mindkettő megkapta a jóváhagyást. Ahol több tankönyv nyert egy évfolyamon, ott mindeniket hivatalos kiadványnak tekinti az oktatási minisztérium, a tanítók majd ezek közül választhatnak. A harmadikosok és negyedikesek unitárius vallástankönyvével Pál Tünde sepsiszentgyörgyi vallástanár nyert pályázatot, s bár az Ábri Béla, Gyergyai Barna, Keresztessy János kézdivásárhelyi tankönyvíró csoport harmadikosok és negyedikesek számára írt zenetankönyve elérte az átmenő 85 pontot, a tudományos értékelésnél nem kapta meg a jóváhagyást, ami miatt egyelőre függőben van a két kiadvány helyzete.

Nyertes tankönyvek tehát vannak, de kiadó egyelőre nincs, mert márciusban az alkotmánybíróság az alaptörvénybe ütközőnek ítélte a Didaktikai és Pedagógiai Kiadót kereskedelmi részvénytársasággá alakító sürgősségi rendeletet jóváhagyó törvényt, ezért az oktatási minisztériumnak kiadót kell keresnie. Ha tanév végéig sikerül, még van esély, hogy a száznégy nyertes 0–VI. osztályos tankönyvet kinyomtassák, és szeptemberben a diákok asztalára kerüljenek. Ha nem, megismétlődik az évek óta tartó tankönyvhiány, és a hatodikosok, akik számára jövő tanévtől vezetik be az új tantervet, kisebb társaikhoz hasonlóan csalódottan kezdik a tanévet.

Háromszék Napilap (www.3szek.ro)