Megtartó emlékezés (Benkő József-nap Középajtán)

Nyomtatás
2014. május 19. hétfő, 08:00
Kategória: Közélet
 

Benkő Józsefre, a 200 esztendeje elhunyt történettudós, nyelvész és botanikus papjára emlékezett Középajta. Ismét hazaérkezett a település és eklézsiájának nagy fia, akinek új arcképmása emlékeztette az egybegyűlteket, arra az emberre, akit még éltében körébe fogadott az akkori nyugati világ tudós társadalma.

Ft. Kató Béla püspök megáldja az emléktáblát.A 103. zsoltárra építette ünnepi igehirdetését ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, hangsúlyozva, hogy a nagy és nemes dolgokra, jeles személyekre való emlékezés ugyan megtartó erejű, de csak akkor, ha elöljáróink üzenetei beépülnek a ma élők lelkébe, nemes cselekedetekre buzdítják őket. Benkő József itthon lett az önképzés példája, szorgalmas kutató és autodidakta módjára vált jeles tudóssá, s lám, távollétében is sorai közé választotta őt a hollandiai Haarlemi Tudós Társaság. Itthon is tudhat magasba szárnyalni a szellemi tudás, s mint ilyen, Benkő élete egyfajta vád is azok számára, akik ezt tagadják. Megtartó számunkra mindenkor a nagyjainkra való emlékezés, intő jel arra, hogy a ma élő és munkáló szellemi nagyjainkat, tanítóinkat, papjainkat, vezetőinket éltükben is tisztelni-értékelni, megbecsülni vagyunk kötelesek! A templomi ünnepségen megjelent egyházi és világi elöljárókat, a Magyarországról érkezett vendégeket nt. Berszán István, Benkő József sokadik utódja, helybeli lelkész, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese köszöntötte. A megemlékezés jelentőségéről Nagy József, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke és Bihari Edömér, Ajta köz­ség polgármestere, Benkő József életművéről Demeter László történész, Erdővidék Múzeumának vezetője szólt a gyülekezethez.

Vargha Mihály alkotásaRégi óhajunk, hogy emléktáblát állítsunk iskolánk névadójának – mondta Gazdag Katalin megbízott iskolavezető a Ben­kő József fémdomborműves arcképmásával ékített emléktábla leleplezésén. Jelen volt a dombormű alkotója, Vargha Mi­hály sepsiszentgyörgyi szobrászművész is. Írott emlék is született erre az alkalomra egy tartalmas Benkő-kötet képében, ugyanis a baróti székhelyű Tortoma Kiadó megjelentette Benkő István, Benkő Mihály, Benkő Lázár és dr. Darkó Jenő magyarországi történetkutató tanulmánykötetét, amelyet könyvbemutatón dedikáltak a Benkő családhoz és Erdővidékhez kötődő szerzők. Színes grafikai munkáit mutatta be kiállítás keretében a középajtai kötődésű Dénes Rozália képzőművész. Az emlékünnepzáró művészi műsorban fellépett István Ildikó és Albu Erika énekes, a helybeli iskolások és fiatalok énekkara, népi tánccsoportja, a középajtai fúvószenekar.

Forrás: Háromszék Napilap (www.3szek.ro)