Átnevezik az Antonescu utcát <br />Betiltanák a legionáriusok lapjának forgalmazását is

Nyomtatás
2004. augusztus 17. kedd, 02:00
Kategória: Archív
 
A polgármesteri hivatal illetékeseinek több olyan funari intézkedést kell visszavonniuk vagy megsemmisíteniük, amely mélységesen sérti a magyar vagy a zsidó közösség önérzetét. Ilyenek például a világszégyent jelentő főtéri régészeti ásatások, a magyargyalázó emléktáblák vagy akár a háborús bűnös Ion Antonescu marsallról elnevezett utcanév torvényellenes használata. Ezenkívül a helyhatóság intézkedik annak érdekében is, hogy a megyeszékhelyen ne forgalmazzák többé a legionáriusok lapját. A világsajtó nemegyszer foglalkozott azzal, hogy Kolozsváron még mindig létezik Ion Antonescu marsallról elnevezett utca, jóllehet a háborús bűnösök kultuszát két évvel ezelőtt hozott kormányrendelet tiltja. Ennek alapján 2002 folyamán a rendőrség eltávolította a polgármesteri hivatal üvegterméből az Antonescu-szobor makettjeit, illetve a volt diktátor arcképeit, az utcanév azonban maradt.

Lapunk felvetésére Emil Boc polgármester azt ígérte, azonnal intézkednek ebben az ügyben. – Ezen valóban sürgősen változtatni kell, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen utca legyen a városban. Nem tudom, hogy pontosan hol akadt el az utca eredeti nevének a visszaállítása, de mindenképp intézkedni fogok – nyilatkozta hétfői sajtóértekezletén.

Az elöljárót igen meglepte, hogy a megyeszékhelyen szabadárusításban még mindig kapható az Obiectiv Legionar vasgárdista lap. – Erről nem tudtam. Nem az én hatáskörömbe tartozik a lapterjesztés ellenőrzése, de mindenképpen felhívom őket – ígérte.

Boros János alpolgármester a Szabadságnak kifejtette: pár nappal ezelőtt egy olyan városházi iratot kellett volna aláírnia, amelyben az Antonescu utca szerepelt. – Kihúztam az utcanevet és arra kértem a városháza munkatársait, hogy írják át a dokumentumot. A városi tanács visszaállította a Tavasz/Primăverii nevet, de ez abban az időszakban volt, amikor Funar épp nem ismerte el a testületet – magyarázta az alpolgármester. Tudomása szerint a régi név visszaállításához csupán a megyei utcanév-változtató bizottság láttamozása szükséges. – Szerintem erre az elkövetkező hetekben sor kerül – mondta. – Egyelőre meg kell várni, amíg mindenki visszatér pihenőszabadságról – tette hozzá Boros.

Amint arról lapunk több ízben beszámolt, Gheorghe Funar ex-polgármester javaslatára pár évvel ezelőtt a nagy-romániás és egységpárti önkormányzati tanácsosok szavazatával a helyi döntéshozó szerv beleegyezését adta a Kalányos (Lingurarilor, majd Primăverii) utca nevének módosításához. Mi több, a volt elöljáró Antonescu-szobrot szeretett volna felállítani a marsall nevét viselő utcában. Az ortodox templom déli részén építkezési engedély nélkül talapzatot építettek fel, de az akkori parasztpárti prefektus megakadályozta az emlékmű megvalósítását.

A kolozsvári zsidó hitközség több ízben tiltakozott az utca elnevezése miatt. Goldner Gábor elnök lapunknak adott nyilatkozatában kifejtette: az általa vezetett közösséget rendkívül kellemetlenül érinti, hogy Kolozsváron még mindig létezik Antonescu utca. – Ugyanilyan súlyos, hogy a Rodipet lapterjesztő vállalat még mindig forgalmazza az Obiectiv Legionar című lapot – mondta Goldner, aki arról is beszámolt, hogy ezekben az ügyekben az elkövetkező napok folyamán kihallgatást kér Emil Boc polgármestertől. – Ezenkívül a helyhatóság segítségét szeretnénk kérni a székház felújítására. A zsidó temetőt önti el a víz, reméljük, hogy az új városvezetés segít ennek megakadályozásában – mondta Goldner. Örömmel közölte, hogy az elmúlt időszakban nem volt sírgyalázás a zsidó temetőben, ezért a kegyhely fokozottabb őrzésére egyelőre nem kérik a helyhatóság támogatását.

A témához tartozik az is, hogy a polgármesteri hivatalban olyan személyek is dolgoznak, akik aktívan részt vesznek a vasgárdista mozgalomban. Funar ex-polgármester idején a mozgalom különböző rendezvényeket szervezett a városházán Corneliu Zelea Codreanu vasgárdista vezér emlékére. A világhálón különben virágzanak a vasgárdista honlapok is. Ilyen például a www.codreanu.ro is.

Sajnos, többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült elérnünk a lapterjesztő képviselőit.

Kiss Olivér