BejelentkezésIdőjárás

Szavazás

Értékelje a sugásfürdői sípályát!

Üzenőfal

Legújabb üzenet: 1 hónapja, 2 hete
 • Ceglédi Csaba:
  Eltelt 9 nap de senkitől válasz nem érkezett.Mi itt Magyarhonban kicsit pörgősebbek vagyunk.Kösz
 • Ceglédi Csaba:
  Valami miatt a telefonszámok nem mennek át.0040267313649,0040267325679,
 • Ceglédi Csaba:
  A telefonszámok még egyszer:0040267313649,0040267325679,a kislányukat Babának szólítottuk,ma kb.27 éves.Nevem Ceglédi Csaba 7400.Kaposvár Tallián Gy. u.50.0036209477519.email:cegcsaba@gmail.com segítségüket köszönöm !
 • Ceglédi Csaba:
  családot.A telefonszámuk a régi így nem kapcsolható.A telefonszámok a következők:0040267313649,0040267325679,a Posta biztos tudja,hogy ezen számok mire változtak.A hölgy neve Costa Teréz a férje román,Doru-nak szólítottuk a kisleányt Bab
 • Ceglédi Csaba:
  Tisztelt Városlakók!A segítségüket kérném egy személy ill. a családja felkutatásában.Kb. 15 éve felejthetetlen napokat töltöttünk a városukhoz közeli Sugasfürdő erdészházában.Pár éve hiába próbálom felkutatni az akkori ismerős

Csak regisztrált felhasználók küldhetnek üzenetet

A nap képe

A nap képe

Gidófalvi kapumege

Olvasóink értékelése: / 0
Értékelés:
2017. november 07. kedd, 08:57
Írta: Anonymous   
Kategória: Közélet
 

A községközpont, Angyalos és a két ikertelepülés – Fotosmartonos és Étfalvazoltán – mindennapi gondjai folytonosan újratermelődnek. Kimeríteni részleteiben lehetetlen, s így azok közül csak válogatni lehet. Azt is csak vegyesen, mert az egyfajta beteljesülések és a jogos elvárások vegyesen tolakodnak. A Kövér György népművész tervezte-faragta méretes falukapu mögött gondjaiban-sikereiben él a nagyközség lakossága, s örvend az eredményes mezőgazdasági évnek. Az esztendő első felében hangos-vidám farsangot tartottak, ünnepeiken mindig kedvre perdíti őket a fiatal fúvószenekar, látogatásunk idején polgári kortárs­találkozóra készültek.

Albert Levente felvételeiBeteljesülni látszanak többek között azok az elvárások, amelyek egybeesnek a faluközösségek óhajaival. Ám a pénzérmének mindig két oldala van, mert a településfejlesztés legnagyobb akadálya a sokrétű bürokrácia, amellyel küzdeni kötélidegekre van szükség. A törvényes előírásokat természetesen be kell tartani, de az mégiscsak tűrhetetlen, hogy egy-egy megyei szintű jóváhagyásra nem he­teket, hanem hónapokat kelljen váni. Az ilyen esetek akadályai a közhasznú munkálatok haladásának.

– Megkezdtük az Angyalost kiszolgáló szennyvízhálózat lefektetését. Sajnos, ezt is fékezte-fékezi a szükséges engedélyek kibocsátása – tájékoztatott Berde József polgármester. – A kivitelezést a sepsiszentgyörgyi közüzemek nyerte meg. Az első lépéseket önerőből tesszük. A csövezetet is az önkormányzat szerzi be, ezért szakaszonként zajlik a kivitelezés. A rendszert a köz­ségközpont ülepítőjére kötik rá, s a szennyvizet egy többlépcsős szivattyúrendszer továbbítja Angyalosról addig a legmagasabb pontig, ahonnan szabadeséssel jut el majd rendeltetési helyére. Az étfalvazoltáni út korszerűsítésének határidejét is éppen a szükséges engedélyek késése miatt kellett meg­hosszabbítani, erre a tavasz óta várunk.

S ha már Angyalossal kezdtük a beszélgetést, a községvezető azt is elmondta, hogy a helybeli ravatalozóház építése is megkésett. A területet használati bérbe kapták a református egyházközségtől, a ravatalozó közel lesz a templomhoz. Tervezetét a sepsiszentgyörgyi Szántó Emese cége készítette.

 

Munkás nyár után, advent előtt

Berde József polgármester: „A gyors ügyintézés embere vagyok”Munkás volt a jelenlegi esztendő nyara Angyaloson. Felújították a református templom teljes tetőzetét. Részleges szarvazat- és lécezetcsere történt, új cseréppel borították az épületet. Leszigetelték az egész mennyezetet, téglakályhát és kéményt építettek. A templombelső teljes meszelését a külső részleges meszelés követte. A kiadásokat főleg külföldi és belföldi adományokból fizették, de besegített a püspökség is. A reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események után sem lesz hiány a vallásos jellegű ünnepségekben – derült ki a tiszteletes Mátyás István helybeli lelkipásztorral és egyházmegyei főjegyzővel folytatott beszélgetésből. Advent első vasárnapján tartják ebben az egyházközségben a megszokott konfirmációs jubileumi emlékező istentiszteletet, és advent utolsó hetének végén, az örök élet vasárnapján lelki megbeszélést azokkal, akik ebben az évben veszítették el szeretteiket. Miként a lelkipásztor elmondta, ez hagyományos szertartás volt valamikor Erdélyben, s régebb Angyaloson is gyakorlatban volt. S ezzel még nincs vége az események sorának, hiszen következik a karácsonyi ünnepkör az óesztendei és újévi templomos szertartásokkal.

A nyáron felújították a különleges építésű gidófalvi római katolikus kápolnát is. A költségeket önerőből, adományokból végezték, anyagi támogatást ígért a községi önkormányzat is.

– Kérem, szóljon a gidófalvi filiáról, kértük Gábos Zoltánt, a málnásfürdői katolikus anyaegyház plébánosát.

– A kápolna tulajdonképpen egy nagyobb templom szentélyeként készült – tájékoztatott a filia beszolgáló lelkésze. – Tervezőjéről nincs adatunk. 1905-ben épült, 2005-ben ünnepeltük 100 éves jubileumát. Titulusa Jézus Szent Szíve. A területet, ahol felépítették, Vajna Károly helybeli földbirtokos adományozta. A hívek száma jelenleg nyolcvan körül ingadozik, a szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján celebráljuk. Oltárán Jézus szent szobra látható.

 

A tiszta környezetért

A községközpontban és a hozzá tartozó falvakban, Angyaloson, Fotosmartonoson és Étfalvazoltánban a Tega köztisztasági vállalat körlevele nyomán környezetvédelmi kampányba kezdtek annak érdekében, hogy megvalósíthassák Oltfej kapujában is a mindenféle rendű szemét szelektív módon való kezelését. A hulladék összegyűjtésére speciális zsákok is érkeznek, amelyeket a szemétdíjbeszedők kézbesítenek. Lesz a szeméttel itt még elég baj – jelezte a polgármester –, mert túlontúl rossz szokás, hogy a helybeliek eldugottabb helyeken el-el dobják szemeteszsákjukat, de arra is volt példa, hogy idegen városi kocsik is arra vetemedtek.

 

Megújult a tanoda

A jókedv és gondtalan gyermekkor rakott fészket a helybeli Czetz János Gimnáziumban. Örömmel láttuk, hogy végre sort kerítettek a tanoda régi épületének részleges megújítására. Csak sejtjük, hogy jeles műépítész tervezhette, hiszen magán viseli az erdélyi rusztikus stílus minden Kós-típusú vonását. Lesz gondjuk továbbra is a felújítási munkálatok folytatására – ígérte a községvezető. Megújult a tetőzet, esőcsatornát szereltek, kőburkolat védi a falak alsó részét, körös-körül pedig védőjárda. Hátravan még a vakolat javítása és a külső-belső meszelés.

– Ebben az épületben működött a községi óvoda – tájékoztatott Zsigmond Zoltán Károly, aki szeptember elsejétől végzi újra az igazgatói teendőket. – Az óvodát átköltöztettük az iskola épületébe, a régiben iskolai és didaktikai múzeum-gyűjteményt tárolunk, arra gondolva, hogy az anyagot valamikor annak rendje és módja szerint ki is tudjuk állítani, és egy érdekessége lesz a vidéknek.

A Czetz János-iskolának összesen száznegyvenhét tanulója van, s ebből százöt Gidófalván végzi tanulmányait. Az igazgató elmondta, hogy felkészültek a télre, a tűzifa biztosított, működik a központi fűtés. Iskolakezdésre megoldódott a szakképzett tanerő hiánya is.

– Az évek repülnek, és az üresen maradt középületek, de ugyanúgy a befejezetlenek is mindenütt gondot okoznak – folytattuk a beszélgetést a köz­ségvezetővel.

– Étfalvazoltánban megkezdtük az egykori Imreh-féle lakóház tetőzetének mentési munkálatait. Évekkel ezelőtt ebben működött a falucska óvodája, de nem mondtunk le a fotosmartonosi iskola udvarán levő félkész épület befejezéséről sem, ahol elképzeléseink szerint meg lehet majd oldani a családorvosi rendelést. Ennek az épületnek a befejezésére, valamint az étfalvazoltáni, szintén üresen maradt iskolaépület állagának megőrzésére külön összegeket különítünk el 2018-as költségvetésünkben.

Zsigmond Zoltán Károly igazgatót, a település szülöttét úgy ismertük, mint a helytörténeti emlékezés pártolóját. Gondja volt arra, hogy emlékkopját faragtasson Váradi József bujdosóhelyén Zoltánban, illetve Árva Bethlen Katának az egykori étfalvazoltáni iskola udvarán. Utóbbi épületnek, amely a hagyomány szerint a Nagyasszony vadászháza volt, valamilyen funkciót szeretnének adni.

– Itt tartottuk meg idén a március 15-ére való emlékezést, október 23-án pedig itt emlékeztünk az 1956-os magyar forradalomra, levetítettük a Szabadság, szerelem című ötvenhatos filmet – kapcsolódott be az elképzelések sorába Lemhényi Katica, Étfalva egykori tanító nénije, jelenleg a Czetz János-iskola tanítónője.

Az emlékállítások sorának se hossza, se vége Oltfej kapujában. Soron következne, hogy maradandó jellel emlékezzenek a Fotosban született Berde Sándor (1856–1894) református lelkész, nagy­enyedi teológiai tanárra és egyházi íróra. Az emlékállításra – évekkel ezelőtt – rábólintott Berde József polgármester is, a gondolattól nem zárkózott el Incze Ödön, a fotosmartonosi református egyházközség gondnoka és Zsigmond Zoltán Károly központi igazgató sem, aki elmondta, hogy maradandóbb jellel szándékoznak megjelölni a Gidófalva és Étfalvazoltán között elterülő millenniumi emlékerdőt is, mint történelmi és természetvédelmi helyszínt.

Oltfej kapujában régi hagyománya van a fúvósmuzsikának. Ha a környék kulturális rendezvényein járunk, alkalmunk van megismerni a Sándor Sándor Fúvósegyesület ifjúsági zenekarát. A huszonkét fiatal mutatós egyenruhában elkápráztat muzsikájával. Karmesterük, Sándor Sándor magasra állította a mércét, mindenkinek ismerni kell a zeneelméletet, képezték magukat a fiatalok, s minőségi fúvósmuzsikájukat ismerik megyeszerte. Rendszeresen jelen vannak a környék minden fúvóstalálkozóján, s nem egy alkalommal szórakoztatják indulójukkal, népdalfeldolgozásukkal, igényes zeneművek bemutatásával a megyeszékhely lakóit a központi park zenepavilonjában

– Gidófalva legújabb testvér- települése a Veszprém megyei Nyárád község. Kérem, szóljon erről a kapcsolatról – kértük Berde Józsefet.

– A Közép-Dunántúlon helyezkedik el, nem messze a Balatonvidéktől. Örvendünk ennek a jól alakuló kapcsolatnak, amelyről már megszületett a hivatalos szándéknyilatkozatunk. Igyekeztünk kölcsönösen megismerni egymást, az első benyomások jónak mutatkoztak. Mindnyájan tudjuk, hogy a két település között tetemes a távolság, ami megnehezíti a szorosabb kapcsolattartást. Ennek ellenére keressük a lehető legjobb és legbarátibb viszony fenntartását.

Háromszék Napilap (www.3szek.ro)


 

Hozzászólások
 • Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást!
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Hirdetés

Eseménynaptár

Hamarosan

2018. május 22.
Tánc
2018. május 22.
Zene
2018. május 22.
Röviden
2018. május 22.
Holnemvolt meseíró pályázat
2018. május 22.
IRODALMI PÁLYÁZAT
2018. május 22.
Rajzpályázat a család és egészség hetére

Mai

2018. május 22., 08:00
Esküvőre készülő fiatalok számára nyitó tánc betanitása a Táncstúdióban
2018. május 22., 10:00
Hitvilág
2018. május 22., 11:00
Képernyő
2018. május 22., 16:00
Mozi
2018. május 22., 16:30
Guzsalyas-rendezvények
2018. május 22., 17:00
Mozgó délután Kézdivásárhelyen
2018. május 22., 19:00
Ágo-gym: speciális alakformáló fitnessz hölgyek számára
2018. május 22., 19:00
Színház
2018. május 22., 19:00
Tortoma Önképzőkör
2018. május 22., 20:00
Ügyelet
2018. május 22., 20:00
Társasági tánctanfolyamok
2018. május 22.
Tánc
2018. május 22.
Rajzpályázat a család és egészség hetére
2018. május 22.
IRODALMI PÁLYÁZAT
2018. május 22.
Holnemvolt meseíró pályázat
A nap összes eseménye »

Heti

2018. május 22., 08:00
Esküvőre készülő fiatalok számára nyitó tánc betanitása a Táncstúdióban
2018. május 22., 10:00
Hitvilág
2018. május 22., 11:00
Képernyő
2018. május 22., 16:00
Mozi
2018. május 22., 16:30
Guzsalyas-rendezvények
2018. május 22., 17:00
Mozgó délután Kézdivásárhelyen
2018. május 22., 19:00
Ágo-gym: speciális alakformáló fitnessz hölgyek számára
2018. május 22., 19:00
Színház
2018. május 22., 19:00
Tortoma Önképzőkör
2018. május 22., 20:00
Ügyelet
2018. május 22., 20:00
Társasági tánctanfolyamok
2018. május 22.
Tánc
2018. május 22.
Rajzpályázat a család és egészség hetére
2018. május 22.
IRODALMI PÁLYÁZAT
2018. május 22.
Holnemvolt meseíró pályázat
2018. május 22.
Röviden
2018. május 22.
Mozgásművészeti ÉVAD> 2O18 - új testformálási és táncoktatási lehetőségek
2018. május 22.
Zene
2018. május 23., 18:00
Bibliaóra
A hét összes eseménye »

Önök írták

Szennyes-teregetés 2013. december 05. csütörtök, 15:45
Írta: hon hunor

Megbotránkozva olvastam minap a Háromszékben Kádár Gyula polgártársam álláspontját városi tanácsunk ama bölcs határozatával kapcsolatosan, mely szerint városunk területén tilos lett a nyilvános ruhaszárítás.

Bővebben » Olvasói hírek »

Önök küldték

fafaragó
fafaragó
Küldő: adri
Az önök képgalériája »
Médiapartnerek:
Háromszék
preload preload preload preload